Zasady gry planszowej "Historia Warszawy"

1. Przed rozpoczęciem gry gracze układają kolejno (chronologicznie) karty Wydarzeń Historycznych w stos tak aby najstarsze było na wierzchu.

2. Karty Ważnych Osób , Przedmiotów warszawskich oraz Miejsc w Warszawie układamy potasowane w osobnych stosach.

3. Ustawiamy jeden pionek na polu 1 na „Pętli czasu”.

4. Gracze rzucają kostką i komu wypadnie najwięcej oczek ten zaczyna a potem kolejno ruszają się pozostali gracze zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

5. Wszyscy gracze grają tym samym pionkiem na „Pętli czasu”. Każdy z graczy w swojej kolejce przesuwa pionek o tyle pól ile wypadło na kostce.

6. Jeśli ruch gracza kończy się na polu z czarną postacią to bierze on dla siebie jedną kartę ze stosu Ważnych osób.

7. Jeśli ruch gracza kończy się na polu z archeologiem to bierze on dla siebie jedną kartę ze stosu Przedmiotów warszawskich.

8. Jeśli ruch gracza kończy się na polu z zamkiem to bierze on dla siebie jedną kartę ze stosu Miejsc w Warszawie.

9. Jeśli ruch gracza kończy się na polu z prezentem to bierze on dla siebie jedną kartę z dowolnie wybranego stosu.

10. Jeśli ruch gracza kończy się na polu z dzieckiem czytającym kronikę to używa on kolejną kartę ze stosu Wydarzeń Historycznych. Nową kartę ze stosu Wydarzeń Historycznych używa też gracz, który przekracza linię zmiany czasu w Pętli Czasu (między polami 16 i 1).

11. Kiedy skończą się karty w stosach Ważnych osób , Przedmiotów warszawskich lub Miejsc w Warszawie to gracz nic nie robi stając na ich polach w Pętli Czasu.

12. Polecenia zapisane na kartach Wydarzeń Historycznych, Przedmiotów warszawskich lub Miejsc w Warszawie trzeba wykonać natychmiast (chyba, że zapisano inaczej).

13. Gracz otrzymuje punkt za każdym razem kiedy używa nowej karty Wydarzeń Historycznych oraz gdy wynika to z poleceń na innych kartach.

14. Jeśli karta zmienia właściciela to trzeba znowu wykonać związane z nią polecenia.

15. Koniec gry następuje gdy na karcie Wydarzeń Historycznych pojawi się takie polecenie. Wygrywa ten gracz, który na końcu gry ma najwięcej punktów.

Zasady gry dodatku „Wir czasu”:

1. Dodatek zawiera:

· 8 Kart „Wir czasu”,

· 3 Karty Kontroli,

· 2 nowe Wydarzenie Historyczne,

· 2 nowe Ważne Osoby,

· 2 nowe Przedmioty warszawskie,

· 3 nowe Miejsca w Warszawie.

2. Karty „Wiru Czasu” odkładamy na osobny stos. Gracz bierze kartę z tego stosu, kiedy w Pętli Czasu wyrzuci na kostce 6. Użycie tej karty zastępuje ruch. Użytą kartę odkłada się na spód stosu.

3. Karty Wydarzeń Historycznych umieszcza się zgodnie z ich numerem. Cyrfa i znak + oznaczają, po której karcie zestawu podstawowego powinna znaleźć się dane wydarzenie. Np. 8+ oznacza, że to wydarzenie powinno znaleźć się między 8 i 9 Wydarzeniem Historycznym.

4. Karty Przywódców Polski oraz Znalezisk Archeologicznych a także Miejsc w Waeszawie miesza się z pozostałymi kartami (odpowiedniego typu).

5. Karty Kontroli są sprawdzane przy każdym zatrzymaniu się na polu „Dziewczynka z kroniką”. Kartę każdej dynastii dostaje gracz, który w tym momencie ma najwięcej kart z tej dynastii. W przypadku równej ilości Ważnych Osób z tej samej grupy u kilku graczy żaden z nich nie dostaje Karty Kontroli

6. Pozostałe zasady gry nie ulegają zmianie.

Uwaga !

20.06.2010
  • Gra jest w trakcie tworzenia. W zasadach gry mogą pojawiać się błędy (zarówno literówki jak i merytoryczne). 

Licencja na grę


Gra zostaje udostępniona bezpłatnie do użytku edukacyjnego. Zdjęcia i ilustracje użyte w grze pochodzą ze strony wikipedia.pl i zostały tam udostępnione na licencji Public Domian oraz Creative Commons Uznanie autorstwa lub GNU Free Documentation License. Część ilustracji pochodzi też z projektu OpenClipart.org gdzie były dostępne jako Public Domain.